Objednávka parkovací plochy v team area / Order a parking space in the team area

Parkovací plocha je zdarma. Velikost parkovací plochy je standardně cca 50 m2/ tým. V případě, že požadujete větší plochu, zapište svůj požadavek do formuláře. Nadstandardní metry Vám budou potvrzeny po uzávěrce objednávek. Uzávěrka objednávek parkovacích míst je 27. 5. 2021. Poté již nemůže pořadatel parkovací plochu garantovat.

Parking space is free. The size of the parking area is standard about 50 m2 / team. If you require a larger area, enter your request in the form. Above-standard meters will be confirmed after the deadline for orders. The deadline for ordering parking spaces is May 27, 2021. After that, the organizer can no longer guarantee a parking space.